Ostatní armatury

M30 018 610

VTOKOVÝ KOŠ (SAK 002)

K zamezení vnikání hrubých nečistot do čerpadla ze strany sacího potrubí, pro provozní podmínky. 

M51 017 610, M51 017 010 

SACÍ KOŠ VENTILOVÝ (SAK 001)

K zamezení vnikání hrubých mechanických nečistot do potrubí a současně zabránění nežádoucího vyprázdnění sacího potrubí, pro neagresivní kapaliny v provedení M51 017 610. V provedení M51 017 010 i agresivní kapaliny (jejich použití je omezeno druhem, teplotou a koncentrací provozní látky).

D71 118 616

FILTR

K zachycování mechanických nečistot, obsažených v provozní látce. Provozním médiem může být voda a vodní pára, na zvláštní požadavek i jiné neagresivní provozní látky (D71 118 616) a agresivní kapaliny, páry a plyny (D71 118 016).

D71 118 540

FILTR

K zachycování mechanických nečistot obsažených v provozní látce. Provozním médiem může být voda a vodní pára, na zvláštní požadavek i jiné neagresivní provozní látky.

U 45 - 425 / 250°C

STAVOZNAKY REFLEXNÍ VENTILOVÉ PN 25

Jako přímý ukazatel stavu hladiny v kotlích parních generátorů nebo stabilních nádob pro max. pracovní přetlak p = 2,5 MPa a při max. pracovní teplotě 225°C (vodoznak) nebo 250°C (stavoznak). Používá se pro horkou vodu, mírně agresivní kapaliny a sytou páru. Nesmí se používat pro látky jedovaté, agresivní a krystalizující. 

U 70 - 616

PRŮHLEDÍTKA DO VODOROVNÉHO A SVISLÉHO POTRUBÍ

Pro vizuální kontrolu průtoku kapalin v potrubí. Nejvyšší dovolený pracovní přetlak 1,6 MPa při max. pracovní teplotě do 120°C a 1,3 MPa do 200°C. Použití pro určitá pracovní média je nutno dohodnout s výrobcem.