zpětné klapky

L10 117 616,516

KLAPKA ZPĚTNÁ 

K zamezení zpětnému proudění pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní provozní látky (L10 117 616, 516), a pro agresivní kapaliny, páry a plyny (L10 117 016)